نتایج نهایی آرای انتخابات نظام دامپزشکی در استان بوشهر اعلام شد

حکیم مهر: نتایج نهایی انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان بوشهر اعلام شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام دامپزشکی، نتیجه نهایی آرا به شرح زیر است:

۱. دکتر عبدالمجید کوثری نژاد  82 رأی

 ۲. دکتر حسین احمدی     54 رأی

 ۳. دکتر فیصل ضرغامی    54 رأی

 ۴. دکتر داریوش نویدفر    49 رأی

 ۵. احمد ایزدی    44 رأی

 ۶. دکتر عبداله مردانی پور  38 رأی

 ۷ . دکتر شکراله پیروی     35 رأی

 ۸. دکتر رضا باتوکل     31 رأی

اعضای علی البدل:

 ۹. دکتر مهدی قنبریان    29رأی

 ۱۰. دکتر سلماز دستانی     27 رأی

 ۱۱. دکتر احمد خسروی     26 رأی

۱۲. یاسین بهزادی    21 رأی