کارگاه تخصصی آموزشی «ضروریات آناتومی در تشخیص آسیب‌های مفصلی سگ»؛ ۲۹ آذر - تبریز