معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با حکیم مهر:
موسسه رازی نهایتاً به یک واحد بزرگ تحقیق و توسعه برای تولید بذر واکسن تبدیل شده و این بذر در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت
 
 

حکیم مهر: معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفت‌وگوی اختصاصی با پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، گفت: «یکی از برنامه‌هایی که در وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌کنیم این است که در نهایت موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی به یک واحد بزرگ R&D (تحقیق و توسعه) برای تولید بذر تبدیل شود و این بذر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.»

«دکتر کاظم خاوازی» با تاکید بر اینکه موسسه رازی باید کشش لازم برای اجرای این سیاست را داشته باشد، تصریح کرد: «وزارت جهاد کشاورزی این آمادگی را دارد که تمام دانش خود را در اختیار شرکت‌هایی قرار دهد که بتوانند واکسن را با همان سلامت و کیفیت تولید کنند.»

وی افزود: «ما حتی این موضوع را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اعلام کردیم که آمادگی انتقال دانش برای واکسن‌های مرتبط با این وزارتخانه را هم داریم.»