با همت رسانه دانشجویان دامپزشکی ایران:
جدیدترین رتبه‌بندی دانشکده‌های دامپزشکی سراسر کشور منتشر شد/ دانشکده‌های دامپزشکی دانشگاه‌های تهران، شیراز و شهید چمران اهواز در صدر
 
 

حکیم مهر: رسانه دانشجویان دامپزشکی ایران جدیدترین رتبه بندی دانشکده های دامپزشکی کشور را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، کلیه دانشکده های دامپزشکی دولتی و آزاد سراسر کشور در شش گروه بسیار عالی، عالی، خوب، متوسط، ضعیف و فاقد استاندارهای لازم رتبه بندی شدند.

نتایج این رتبه بندی به شرح زیر است:

گروه A  (بسیار عالی)

 ۱. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

 ۲. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

 ۳. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه B  (عالی)

۴. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران 

 ۵. دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

 ۶. دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

 ۷. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج

گروه C  (خوب)

 ۸. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 ۹. دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

 ۱۰. دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

 ۱۱. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد تبریز

 ۱۲. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد ارومیه

گروه D  (متوسط)

۱۳. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد گرمسار 

۱۴. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد 

۱۵. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کازرون  

 ۱۶. دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل

 ۱۷. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بابل

گروه E  (ضعیف)

۱۸. دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان     

 ۱۹. دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه

۲۰. دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان 

 ۲۱. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شبستر

 ۲۲. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد سنندج

 ۲۳. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد شوشتر

گروه F  (فاقد استانداردهای لازم)

 ۲۴. دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد بافت

 

این رتبه بندی صرفاً بر مبنای بررسی اطلاعات زیر انجام شده است:

 - مرتبه علمی اساتید‌ و تعداد هیئت علمی

 - کتب، مقالات چاپ شده و ثبت اختراع اساتید

 - وضعیت ارائه، تنوع و سابقه شکل گیری دوره های تخصصی، قدمت و سوابق دانشکده

 - امکانات ازمایشگاهی بیمارستان ها، فارم ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط

 - فعالیت انجمن های علمی کارگاه ها کنگره ها

 - قبولی دانشجویان در آزمون های تخصص

 - پذیرش دانشجو مطابق با ظرفیت ها

 - رعایت حقوق حیوانات و تخلفات مربوطه

این رتبه بندی توسط تیمی ۳۰ نفره از نمایندگان دانشجویی و دبیر انجمن های علمی دانشکده های کشور انجام شده است.

سرپرست تیم رتبه بندی:

محمدرضا نوربخش، مدیر رسانه دانشجویان دامپزشکی ایران

اعضای تیم رتبه بندی:

 - نگیسا زمان، فرزاد رحیمی، دانشگاه آزاد تبریز

 - محمدرضا بلندی و محمد معین یزدی، دانشجوی دانشگاه آزاد کرج

 - رضا سلیمانی، دبیر انجمن علمی دانشگاه کرمان

 - نوید اعتمادی، دبیر انجمن علمی دانشگاه ارومیه

- محمد شاهوردی، دانشجوی دانشگاه شهرکرد 

 - سجاد فرهنگی، دبیر انجمن دانشگاه آزاد شهرکرد

 - میلاد اکبرزاده، دانشگاه رازی کرمانشاه

 - مجید صدقی، رئیس انجمن حیات وحش ایران و معین حبیب زاده دانشجوی آزاد شبستر

 - عرفان مناف زاده، دبیر کانون سلامت دانشگاه آزاد ارومیه