مشاهده یک مورد مشمشه در مشگین‌شهر

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل گفت: بيماري مشمشه يكي از بيماريهاي اخطاركردني تك سمان از جمله اسب و بومي ايران و منطقه ما است و در حال حاضر در دنيا پيشگيري دارويي و واكسن ندارد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از سبلان ما، «دکتر صادق صالحی» افزود: تشخيص بيماري فقط از طريق غربالگري با تست هاي خاص صورت مي گيرد و موارد مبتلا معدوم مي شوند كه در اين راستا برنامه غربالگري در اسبان واجد شناسنامه استان انجام و اقدام قانوني لازم معمول شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در شهرستان مشگين شهر یک مورد از این بیماری گزارش و اقدام لازم انجام شده است.

صالحی گفت: مهمترين عامل براي پيشگيري از بروز بيماري، رعايت موارد بهداشتي مديريتي از جمله جلوگيري از انتقال بدون برگه بهداشتي اسب و بهسازي اماكن نگهداري و اعمال قرنطينه است که باید مورد توجه قرار گیرد.