دوره آموزشی «پرسش و پاسخِ باروری، ناباروری و ورم پستان در گاو شیری»؛ ۳ اردیبهشت - کرمانشاه

برگزار کننده: نظام دامپزشکی کرمانشاه با همکاری شرکت باریج اسانس

مدرس: دکتر رضا کسروی (متخصص مامایی و تولیدمثل دام)

 زمان: سه شنبه ۳ اردیبهشت ماه، ساعت ۴ عصر

مکان: اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه