پیشنهاد تسنیم: شعبه سیار دامپزشکی جهت ساماندهی قصابی‌های دشت روم بویراحمد ایجاد شود

تسنیم نوشت:

جمع آوری قصابی‌های سیار دشتروم بویراحمد واقع در جاده یاسوج-بابامیدان در دو سال اخیر به یک پای ثابت برخی نشست‌های مدیران کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شده است.

در دو سال اخیر ساماندهی قصابی‌ها و کشتارگاه‌های غیر مجاز مستقر در کنار جاده‌های اصلی این استان از جمله تنگاری دشتروم بویراحمد و دارشاهی دنا در دستور کار مسئولان و متولیان امر قرار گرفته هرچند تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده‌اند.

جالب اینجاست که مسئولان استانی تنها تعطیلی این قصابی‌ها را به عنوان مهمترین و تنهاترین سناریو پیگیری می‌کنند در حالی برخی از خانواده‌ها از این طریق امرار و معاش می‌کنند و با تعطیلی این قصابی‌های سیار بر خیل عظیم بیکاران در این دیار اضافه می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد به عنوان ضابط قضایی پایش را در یک کفش کرده که باید این قصابی‌ها جمع آوری شود در حالی می‌توانند با یک تصمیم عادلانه و منطقی با ساماندهی آن‌ها مانع از تعطیلی و در مجموعه شناسنامه دارد کردن آنها باشند.

«دکتر عبدالله بهمنش» مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد این را گفته که به دلیل ترس از برخورد فیزیکی، شبانه به سراغ قصابی‌های مستقر در کنار جاده‌های اصلی استان می‌رود و آنان را پلمپ می‌کند.

وی می‌گوید: برخی از این واحدهای صنفی را پلمپ کردیم ولی بعد از چند روز پلمپ را شکستند و مجدد ادامه فعالیت دادند.

بدون شک با ساماندهی این قصابی‌ها به جای تعطیلی، می‌توان به تنظیم بازار کمک کرد و با شناسنامه دار کردن این افراد برای ادامه فعالیت و جلوگیری از انحراف و استقرار دامپزشکی سیار شاهد رونق تولید و توسعه دامپروری به صورت سنتی و صنعتی هستیم.