استخدام دانشجوی دامپزشکی یا دکتر دامپزشک (خانم) در یک کلینیک دامپزشکی واقع در تهران

به یک دانشجوی دامپزشکی و یا دکتر دامپزشک (خانم) جهت کار در کلینیک دامپزشکی واقع در منطقه یک تهران نیازمندیم.

تلفن: 22399429 - 22399410

تاریخ اعلام نیاز: 98/1/27