گفت‌وگوی حکیم مهر با عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
سرنوشت نامعلوم نامه اعتراضی دامپزشکان به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس!
 
 

حکیم مهر: موضوع ارسال نامه اعتراضی جمعی از دامپزشکان نسبت به عملکرد دانشگاه آزاد واحد بافت به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به یک کلاف سردر گم تبدیل شده است. تعدادی از نمایندگان در گفت‌وگو با حکیم مهر از وجود این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده، برخی که نامه را دیده‌اند، از سرنوشت آن مطلع نیستند و بعضی دیگر نیز تصمیم نهایی در مورد آن را به دکتر دهمرده واگذار کرده‌اند.

 «سید محمدباقر عبادی» یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی است که به حکیم مهر می‌گوید: «نامه اعتراضی که در آن عده‌ای از دامپزشکان به طرح شکایت از دانشگاه آزاد بافت پرداخته بودند، به دست من رسیده است اما این نامه در حوزه وظایف بنده نبوده و مربوط به کمیته آموزش عالی است.»

وی با بیان اینکه تمایلی ندارم در مورد این نامه اظهارنظری کنم، تصریح می‌کند: «هر آنچه در ارتباط با این نامه است، باید از کمیته آموزش عالی سوال و پیگیری شود، چون در حوزه اختیارات آن کمیته است.»

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یک قدم موثر در راستای شفاف‌سازی سرنوشت این نامه و تعیین تکلیف دانشجویان این واحد دانشگاهی بردارند.