استخدام دکتر دامپزشک به عنوان نماینده علمی یک شرکت دارویی - غذایی در استان‌های تهران و خوزستان
دعوت به همکاری دکتر دامپزشک به عنوان نماینده علمی در یک شرکت دارویی - غذایی در استان‌های تهران و خوزستان.

ارسال رزومه به آدرس ایمیل: jobs@behdashtkar.com

تاریخ اعلام نیاز: ۹۸/۲/۳