سمینار «مدیریت بهداشت دام در مناطق سیل‌زده»؛ ۸ اردیبهشت - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران