کارگاه آموزشی «نکات برتر در تولید‌مثل و مامایی دامهای کوچک»، ۱۰ اردیبهشت - دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد تبریز