مراکز بخش خصوصی دامپزشکی سبزوار ملزم به استفاده از کارت‌خوان شدند


رئیس شبکه دامپزشکی سبزوار گفت: بر اساس بند((ی)) تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1398 و حسب دستور رئیس محترم دادگستری شهرستان کلیه مراکز درمانی، آزمایشگاهی، مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی ملزم به استفاده از دستگاه کارت خوان برای در یافت مبلغ هزینه ها و خدمات ارائه شده هستند.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، «دکتر ولی الله جغتایی» در ادامه اظهار کرد: طبق قانون صاحبان کلیه حرف و مشاغل مراکز دامپزشکی نیز از ابتدای سال جاری مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند.

لذا تمام  مراکز بخش خصوصی دامپزشکی می بایست تمهیدات لازم را برای اجرای قانون و دستور مقام قضایی فراهم نمایند.