استخدام دو نفر دکتر دامپزشک در یک بیمارستان دام کوچک در حال تاسیس واقع در مشهد

یک بیمارستان در حال تاسیس دام کوچک واقع در مشهد نیازمند به استخدام دو نفر از همکاران دامپزشک در بخش آزمایشگاه و درمانگاه می‌باشد.

شماره تماس: ۰۹۱۲۴۱۹۰۸۶۰

تاریخ اعلام نیاز: 98/2/25