کارگاه آموزشی کاربردی «آنتی‌بیوتیک‌تراپی در رابطه با بیماری‌های معمول باکتریایی در سگ و گربه»؛ ۳ خرداد - تهران

این کارگاه بالینی سعی برآن دارد که کیس های عفونی (باکتریایی) که بطور معمول به یک کلینیک دامپزشکی (در سطح شهر تهران و با امکانات داخل کشور) مراجعه می کنند را بطور کاربردی و از نقطه نظر بالینی مورد بررسی قرار دهد و بحث اصلی پیرامون درمان آنتی بیوتیکی این بیماران خواهد یود.

در این کارگاه تلاش می شود موارد بالینی و کاربردی (در کشور و با امکانات موجود) مطرح شود و از بیان مباحث تئوری و پیچیده که ممکن است برای حضار خسته کننده باشد، تا حدامکان پرهیز خواهد شد.