سمینار «راهکارهای برون‌رفت از مشکلات فعلی مجموعه دامپزشکی کشور»؛ ۱۸ تیر - فرهنگستان علوم