بخشنامه دانشگاه آزاد اسلامی درباره بلااثر شدن نمرات مردودی دانشجویان دوره دکتری عمومی دامپزشکی در دوره پیش‌درمانگاهی