انتصاب مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی به عنوان مسئول کارگروه فرعی تخصصی آفات و امراض دامی استان

با ابلاغ مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی انتصاب مدیر کل دامپزشکی استان خراسان رضوی به عنوان مسئول کارگروه فرعی تخصصی آفات و امراض دامی استان صورت گرفت.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، «حجت علی شایانفر»، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی طی حکمی، «دکتر احمد شریعتی»، مدیر کل دامپزشکی استان را به عنوان مسئول کارگروه فرعی تخصصی آفات و امراض دامی استان تعیین کرد.