محکومیت داروخانه دامپزشکی متخلف در ساری به علت گران‌فروشی واکسن رئو کشته لوهمن
 

حکیم مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از محکومیت یک داروخانه دامپزشکی در مرکز استان به بازگرداندن حق شاکی  خبر داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از مازند اصناف، «یدالله ملکی» افزود: در پی شکایت شاکی خصوصی و گزارش اداره دامپزشکی شهرستان ساری در خصوص گران‌فروشی واکسن رئو کشته لوهمن توسط یک داروخانه دامپزشکی در این شهرستان، پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: رئیس شعبه هیات بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری پس از احضار متهم، بررسی موضوع و اخذ نظریه کارشناسی، تخلف انتسابی را محرز و مسلم تشخیص داد.

ملکی تصریح کرد: قاضی این پرونده به استناد مرتبه اول ماده 57 قانون نظام صنفی، متهم را به پرداخت 207 میلیون و 705 هزار و 504 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و همچنین به پرداخت مبلغ 103 میلیون و 852 هزار و 752 ریال در حق شاکی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران متذکر شد: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی استان مازندران رای صادره را تایید و قطعی اعلام کرد.