گزارش تصویری - 1 / کنگره کلینیسین‎های دامهای بزرگ

حکیم مهر - آیین گشایش نخستین کنگره بین‎المللی کلینیسین‎های دامهای بزرگ صبح 4 اسفند 89 در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (ایران سابق) برگزار شد.

پخش اسلایدهایی در تجلیل از استاد دکتر نادعلیان

استاد دکتر نادعلیان رئیس گروه دامپزشکی فرهنگستان علوم

راست به چپ : دکتر نوروزیان - دکتر بهبودی

دکتر آقامیری

دکتر دستور

استاد دکتر تاج‎بخش

دکتر بلورچی

استاد دکتر نادعلیان

راست به چپ : دکتر اکبری - استاد دکتر شیمی - دکتر آقامیری - دکتر قمصری - دکتر فقیهی

راست به چپ : استاد دکتر نادعلیان - دکتر مشکوة - دکتر اکبری - استاد دکتر شیمی (در حال سخنرانی برای حضار) - دکتر آقامیری - دکتر قمصری

راست به چپ : دکتر نبی‎پور - دکتر بزرگمهری - دکتر پورتقوا - دکتر نوروزیان - دکتر بهبودی - دکتر دستور - استاد دکتر تاج‎بخش - استاد دکتر نادعلیان - دکتر مشکوة

حضور استاد دکتر بابامخیر چهره ماندگار دامپزشکی کشورمان در کنگره

 

خبر مرتبط :