معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفت‌وگوی اختصاصی با حکیم مهر:
الحاق آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت منجر به توسعه پزشکی می‌شود/ وزارت علوم و سازمان دامپزشکی تمایل نشان دهند، این کار را انجام می‌دهیم
 

حکیم مهر- محسن طاهرمیرزایی: معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، در خصوص طرح الحاق آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت، گفت: «اجرای این طرح، یک اقدام دو سویه است؛ در یک طرف وزارت علوم قرار گرفته که مسئولیت آموزش دامپزشکی را بر عهده دارد و در سوی دیگر وزارت بهداشت.»

 «دکتر باقر لاریجانی» افزود: «با توجه به نقش دامپزشکی در آموزش پزشکی، الحاق آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت مفید است، مشروط به اینکه مجموعه وزارت علوم و سازمان دامپزشکی هم این آمادگی و تمایل را داشته باشند.»

وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت ارزیابی مثبتی از انتقال آموزش دامپزشکی به وزارت بهداشت دارد، به خبرنگار حکیم مهر گفت: «الحاق می‌تواند در مسیر پیشرفت بیشتر حوزه پزشکی تاثیرگذار باشد، کمااینکه بسیاری از بیماری‌ها و درمان‌ها در حوزه‌های پزشکی و دامپزشکی با هم ارتباط دارد.»

معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان ضمن اظهار امیدواری از اینکه یک روز این تمایل دو طرفه به وجود آمده و انتقال انجام گیرد، خاطرنشان کرد: «این کار تاثیر مثبت روی پیشرفت دانش پزشکی و دانش دامپزشکی دارد؛ آزمایشگاه‌های ما می‌تواند توسعه پیدا کند و بستر هم‌افزایی در توسعه علم داشته باشد.»