گزارش تصویری حکیم مهر از ذبح غیربهداشتی دام در خیابان علی‌رغم همه هشدارها و تمهیدات دامپزشکی!