استخدام تکنسین دامپزشکی در یک مرکز آموزشی واقع در تهران

به استخدام تکنسین دامپزشکی جهت کار نیمه وقت در مرکز آموزشی در تهران نیازمند است.

ارسال رزومه به ایمیل: info@aryantandorostteb.net

تلفن: 09127796936

تاریخ اعلام نیاز: 98/5/22