بصورت همزمان در آزمایشگاه‌های ادارات کل دامپزشکی استان‌ها:
سامانه خدمات الکترونیکی آزمایشگاه‌های سازمان دامپزشکی کشور راه‌اندازی شد

حکیم مهر: سامانه خدمات الکترونیکی آزمایشگاههای سازمان دامپزشکی کشور در مرکز ملی تشخیص، آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی این سازمان از طریق ویدیو کنفرانس بصورت همزمان در آزمایشگاههای ادارات کل دامپزشکی استانها راه اندازی شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در روز چهارشنبه مورخ 23  اَمرداد 98 با حضور «دکتر قاسم رضاییان‌زاده» معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور، سامانه خدمات الکترونیکی آزمایشگاههای سازمان دامپزشکی کشور در مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان از طریق ویدیو کنفرانس بصورت همزمان در آزمایشگاههای ادارات کل دامپزشکی استانها راه‌اندازی شد.

در این ارتباط ویدیوکنفرانسی، معاونین سلامت و مسئولین آزمایشگاه و اداره تشخیص و درمان ادارات کل دامپزشکی استانها حضور داشتند.

رضاییان‌زاده در این مراسم ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد سامانه خدمات الکترونیکی آزمایشگاهها  به سیاستهای سازمان در حوزه تشخیص‌ بخصوص موضوع استفاده از توان آزمایشگاهی بخش خصوصی و تقویت شبکه ملی آزمایشگاههای دامپزشکی، افزایش نظارت بر آزمایشگاهها، آموزش و بروزرسانی روش آزمونها اشاره کرد.

در این مراسم «دکتر حبیبی»، رییس مرکز ملی تشخیص آزمایشگاههای مرجع و مطالعات کاربردی سازمان دامپزشکی کشور ضمن تشریح مسیر طی‌شده برای طراحی و استقرار سامانه مذکور، اطلاعات آزمایشگاهی و نحوه ایجاد انتقال و نگهداری و دسترسی و مدیریت به آن را به عنوان یکی از دغدغه‌های آزمایشگاهی برشمرد که با ایجاد سامانه الکترونیکی قابل رفع‌کردن است

وی مدیریت انتقال نمونه کنترل و نظارت بر آزمایشگاههای زیر پوشش، مدیریت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی را از مزایای این سامانه عنوان کرد.

سامانه خدمات الکترونیکی آزمایشگاهی بر اساس پروپوزال مرکز ملی تشخیص و به همت و پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان دامپزشکی کشور طراحی شده است.