دوره آموزشی «اصول معاینه پرندگان زینتی»؛ ۱۰ و ۲۴ شهریور - تهران