یکی از کارکنان شبکه دامپزشکی مانه و سملقان در اثر حمله سگ حین ماموریت کاری مصدوم شد
 

یکی از همکاران شبکه دامپزشکی مانه و سملقان در زمان بازدید لاشه دام ذبح شده در عید قربان مورد حمله سگ صاحبخانه قرار گرفت .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط مومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی، رئیس شبکه دامپزشکی مانه و سملقان گفت: در عید سعید قربان همکاران این شبکه همانند سالیان گذشته در مناطق مختلف شهر و روستا حضور یافتند و از نزدیک بر سلامت دام ها و گوشت استحصالی نظارت کردند.

«دکتر ولی عابدی» افزود: در جریان بازدید از لاشه یک دام ذبح شده در یک روستا، یکی از همکاران مورد حمله سگ صاحبخانه قرار گرفت که برای درمان و واکسیناسیون پیشگیری کننده به بیمارستان مراجعه کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این روز، در مجموع 404 لاشه دام سبک و سنگین بازدید و 3 لاشه دام سبک، 28 کبد و 53 ریه نیز حذف شد.