رئیس انجمن صنفی دامپزشکان امور درمانی استان آذربایجان غربی:
الزام دامپزشکان به تهیه و نصب دستگاه‌های کارت‌خوان، جفا در حق این قشر زحمت‌کش بوده و خود باعث شکل‌گیری مشکلات جدیدی خواهد شد
 

حکیم مهر: رئیس انجمن صنفی دامپزشکان امور درمانی استان آذربایجان غربی در نامه ای به رئیس سازمان نظام دامپزشکی، از الزام دامپزشکان به تهیه و نصب دستگاه های کارتخوان انتقاد کرد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است: