دعوت به همکاری دکتر دامپزشک در یک مجموعه خدمات حیوانات خانگی در شهر اراک

دعوت به همکاری دکتر دامپزشک همراه با پروانه کلینیک در شهر اراک یا دارا بودن ۱۷۰ امتیاز عمومی و آموزشی جهت اخذ پروانه

تلفن تماس: ۰۹۳۸۴۶۹۳۶۰۰

تاریخ اعلام نیاز: 29/5/98