نمایش تخصصی مستند «دیپی و نهنگ»؛ ۵ شهریور - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 

از سری نشست‌های مستندمحور

نمایش تخصصی مستند «دیپی و نهنگ»

Dippy and the whale (2017)

زمان: سه‌شنبه ۵ شهریورماه (ساعت ۱۰ صبح)

مکان: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

انجمن علمی-دانشجویی آناتومی دامپزشکی دانشگاه تهران