تکذیب خبر تعطیلی و پلمپ ۲ کشتارگاه طیور در استان البرز
 

حکیم مهر: رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان البرز در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، ضمن تکذیب خبر پلمپ ۲ کشتارگاه طیور در استان البرز به علت عدم حضور ناظر شرعی و غیر بهداشتی بودن، گفت: «متعاقب الزام کشتارگاه‌ها به صدور فاکتور برای بحث قیمت، یک بازدید میدانی ازسوی اداره کل تعزیرات و صنعت و معدن استان البرز از ۲ واحد کشتارگاه طیور کرج انجام شد.»

 «دکتر سیدمحسن ابوترابی» افزود: «یکی از این کشتارگاه‌ها به خاطر عدم حضور ناظر شرعی در کشتارگاه در آن لحظه،‌ به صورت موقت از فعالیت آن جلوگیری شد تا ناظر شرعی حاضر شود. این جلوگیری از فعالیت در همان شب و آن هم به صورت موقت و چند ساعته اتفاق افتاد که به محض حضور ناظر شرعی، دوباره کشتار ادامه پیدا کرد.»

وی با تاکیدبر اینکه در این مورد نه تعطیلی اتفاق افتاده و نه پلمپ، تصریح کرد: «هیچ یک از کشتارگاه‌ها مشکل بهداشتی نداشتند. فقط عدم حضور ناظر شرعی در کشتارگاه بوده که با دریافت اخطار، بعد از ۳ ساعت توقف، فعالیت کشتارگاه از سر گرفته شد.»

 ابوترابی در پایان گفت: «ناظرین در اوایل شب برای بازدید به کشتارگاه رفته بودند که در آن لحظه یک مشکل برای ناظر شرعی کشتارگاه پیش آمده بود و کمی با تاخیر رسید.»