استخدام دامپزشک بصورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت در یک شرکت بازرگانی واقع در تهران

یک شرکت بازرگانی واقع در تهران جهت مسئول فنی، به یک نفر دامپزشک تمام وقت (یا پاره وقت) نیاز دارد.

لطفا درخواست و رزومه خود را به آدرس noshasha56@gmail.com ایمیل فرمائید.

تاریخ اعلام نیاز: 6/6/98