کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک؛ ۱۱ و ۱۸ مهر - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 

انجمن علمی-دانشجویی بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار می کند:

 «کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک»

زمان: ۱۱ و ۱۸ مهر ۹۸ (ساعت ۹ الی ۱۳)

مکان: دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، کلاس شهید پورمهدی

هزینه کارگاه: ۲۰۰ هزار تومان (با تخفیف ۲۵ درصدی ویژه دانشجویان)

 (همراه داشتن لپ تاپ الزامیست)

راه های ارتباط و ثبت نام:

 @armanshabazi77

09120246896 (آرمان شهبازی)