نصب کارتخوان در کلیه مراکز درمانی، آزمایشگاهی، مایه‌کوبی و داروخانه‌های دامپزشکی شهرستان کاشمر
 

نصب پایانه فروشگاهی در کلیه مراکز درمانی، آزمایشگاهی، مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی شهرستان کاشمر صورت پذیرفت .

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان کاشمر، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کاشمر گفت: بر اساس بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تمامی این افراد مکلف به نصب پایانه فروشگاهی از ابتدای سال جاری و ملزم به استفاده از این پایانه های فروشگاهی هستند.

 «دکتر محمد عارفی» اظهار داشت:  ملزم شدن دامپزشکان به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی یا همان دستگاه پوز (کارت‌خوان) از یک سو برای سهولت در انجام هرگونه پرداخت، جلوگیری از اتلاف وقت و استهلاک اسکناس و کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و ... می باشد و از سوی دیگر نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان در مراکز درمانی، آزمایشگاهی، مایه کوبی و داروخانه های دامپزشکی در جهت تسهیل و تسریع مراجعه کنندگان برای پرداخت مبلغ هزینه ها و خدمات ارائه شده در این مراکز ضروری می باشد.