با حضور رؤسای دامپزشکی منطقه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی:
سی‌ویکمین اجلاس منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی دام با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ژاپن افتتاح شد


حکیم مهر: سی و یکمین اجلاس منطقه ای آسیا اقیانوسیه و خاور دور سازمان بهداشت جهانی در کشور ژاپن افتتاح شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی، در این مراسم معاون وزیر کشاورزی ژاپن طی سخنانی ضمن خوشامدگویی به روسای دامپزشکی منطقه و نمایندگان سازمانهای بین المللی بر اهمیت این اجلاس در منطقه آسیا و اقیانوسیه و تاثیر آن در دنیا تاکید نمود.

«دکتر هامامورا» یکی از چالشهای بهداشتی منطقه را تب آفریقایی خوکی برشمرد و از همکاریهای oie و fao در تامین بهداشت دنیا تاکید کرد.

سپس «دکتر مونیکا الیوا» مدیرکل oie ضمن برشمردن بزرگی جمعیت انسانی و دامی در منطقه آسیا و اقیانوسیه بر مبارزه جهانی با بیماریها تاکید نمود.

مدیر کل oie گفت: در برنامه راهبردی oie بر اهمیت همکاریهای سازمانهای جهانی و کشورها برای ریشه کنی بیماریها تاکید شد.

وی تامین واکسن با کیفیت را مهم خواند و گفت ما باید متعهد گردیم که با همه امکانات به جنگ با بیماریها و فقر برویم

دکتر مونیکا الیوا در پایان ضمن معرفی اعضای هییت ریسه جدید منطقه از ژاپن به عنوان رییس مالزی به عنوان نایب رییس و ایران به عنوان دبیر کل منطقه آسیا و اقیانوسیه تقدیر کرد.