انجام مراحل نهایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان

معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان گفت: مراحل نهایی تبدیل وضعیت کارکنان شاغل در مشاغل حاکمیتی، طی فرآیند اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور انجام گردید.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان، معاون توسعه مدیریت و منابع دامپزشکی استان گفت: در راستای بخش نامه شماره 671709 در تاریخ 05/12/1397 مراحل نهایی تبدیل وضعیت کارکنان شاغل در مشاغل حاکمیتی، طی فرآیند اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور انجام گردید.

«مرتضی ذوالفقاری» افزود: در همین رابطه با توجه به مفاد ابلاغیه مذکور، لیست کارکنان پیمانی واجد شرایط  به تعداد 36 نفر تهیه و پس از بارگذاری مستندات لازم در سامانه کارمند ایران، کدشناسه رسمی آزمایشی این افراد صادر گردید.