کارگاه آموزشی «تخصص‌های بالینی، اینترنشیپ و دوره‌های رزیدنسی‌ بین‌المللی برای دامپزشکان»؛ ۱۹ مهر - تهران