پرونده پوری حسینی بابت خرید مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به دادسرای تهران ارجاع داده شد

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از ارجاع پرونده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل به دادسرای تهران خبر داد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از تسنیم، «ناصر عتباتی» در مورد پرونده واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل گفت:‌ دو وجه در این پرونده وجود داشته که یکی مربوط به نحوه واگذاری و دیگری بدهی بانکی خریداران بود که بر خلاف ادعای آنها مبنی بر نداشتن هیچ گونه بدهی بانکی، با بررسی‌هایی لازم کارشناسی مشخص شد که خریداران این مجتمع ۱۶۰ میلیارد ریال بدهی بانکی دارند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به سوء جریانی در نحوه واگذاری این مجتمع تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از متهمان این پرونده معاون وزیر وقت بوده در این زمینه پرونده تشکیل و با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شد تا در این زمینه رسیدگی‌های لازم انجام شود.

متهم اصلی این پرونده «علی اشرف عبدالله پوری حسینی»، رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی است که اخیراً به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی (واگذاری ها) توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شد.

تابناک اردبیل پیش از این خبر داده بود که پرونده مجتمع صنعتی گوشت اردبیل برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شده است.

باید منتظر ماند و دید پرونده های متعدد تشکیل شده علیه رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی که دو فقره آن شامل مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان چه سرنوشتی پیدا میکند.