نشست تخصصی «بررسی معضلات بهداشتی و بیماری‌ها در ماهیان سردآبی»؛ ۲۲ مهر - دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران