هشدار رئیس نظام دامپزشکی استان مازندران درخصوص پرهیز از اهانت و تشویش اذهان عمومی در کانال‌ها و گروه‌های صنفی دامپزشکی
 

حکیم مهر: رئیس شورای نظام دامپزشکی استان مازندران در نامه‌ای به رؤسای انجمن‌های صنفی دامپزشکان بالینی، داروخانه‌داران دامپزشکی و مسئولین فنی بهداشتی دامپزشکی استان مازندران، در خصوص اجتناب از هرگونه اهانت و تشویش اذهان عمومی به‌ویژه در فضای مجازی (کانال‌ها و گروه‌های صنفی) هشدار داد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است: