حذف ناظر دامپزشک در کشتارگاه‌های خارجی، از سوی وزیر جهاد کشاورزی جای تعجب است
 

حکیم مهر: رئیس انجمن صنفی گاوداران در واکنش به موضوع حذف ناظر دامپزشک در کشتارگاه های خارجی، اظهار کرد: با توجه به آنکه با حذف ناظر دامپزشک دیگر امکان کنترل بر واردات وجود ندارد، در نتیجه این امر می تواند زمینه شیوع بیماری تب برفکی در کشور را فراهم بیاورد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «احمد مقدسی» افزود: با توجه به آنکه حضور ناظر دامپزشک در کشتارگاه های اهمیت فراوانی دارد، حذف آن از سوی وزیر جهاد کشاورزی جای تعجب است .

مقدسی ادامه داد: اگر با حذف ناظر دامپزشک در کشتارگاه های خارجی بیماری تب برفکی در کشور شیوع یابد، بدون تردید این امر در کاهش تولید داخل به سبب تلف شدن دام ها اثر گذار خواهد بود .