استخدام دکتر دامپزشک با ۲۰۰ امتیاز جهت احداث بیمارستان دامپزشکی در تهران

استخدام یک نفر دکتر دامپزشک  با ۲۰۰ امتیاز جهت احداث بیمارستان دامپزشکی در تهران

شماره تماس: ۰۹۱۲۵۳۴۶۳۵۸

تاریخ اعلام نیاز: 6/9/98