تخلفات صنفی شاغلین حرفه دامپزشکی صرفاً باید در هیأت بدوی انتظامی استان مورد رسیدگی قرار گیرد
 
 

حکیم مهر: «دکتر رضا احمدی» رئیس شورای نظام دامپزشکی استان کرمان در نامه ای به رئیس کل دادگستری استان خواستار ارجاع تخلفات صنفی شاغلین حرفه دامپزشکی به هیأت بدوی انتظامی استان و خودداری از رسیدگی به این تخلفات در دادسرای عمومی و انقلاب شد.

به گزارش حکیم مهر به نقل از روابط عمومی نظام دامپزشکی استان کرمان، متن این نامه به شرح زیر است: