نتیجه نظرسنجی حکیم مهر منتشر شد:
۸۵ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی حکیم مهر توضیحات مدیر شبکه یک سیما درباره سریال «زیر همکف» را قانع‌کننده ندانستند
 
 

حکیم مهر: نظرسنجی حکیم مهر با عنوان «آیا توضیحات مدیر شبکه یک سیما درباره سریال زیر همکف را قانع‌کننده می‌دانید؟» با شرکت ۶۰۰ نفر پایان یافت.

 ۸۵ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقد بودند که توضیحات مدیر شبکه یک سیما درباره سریال «زیر همکف» قانع‌کننده نبوده است و تنها ۱۵ درصد آن را قانع‌کننده دانستند.