دوره آموزشی «مروری بر کولیک در اسب»؛ ۲۶ دی ماه - اصفهان (+۵ امتیاز باز آموزی)

مدرس: دکتر کجوری (متخصص داخلی دام های بزرگ، استاد تمام دانشگاه دولتی شهرکرد (

تاریخ برگزاری: روز پنجشنبه  مورخ 98/10/26 از ساعت 8 صبح

هزینه دوره فوق مبلغ 1،000،000 ریال و دارای 5 امتیاز باز آموزی می باشد .

محل برگزاری: خیابان جی ، سالن جلسات شبکه دامپزشکی شهرستان اصفهان

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 63-61-35220560 تماس و یا به سایت Isfahan-vc.ir  مراجعه  فرمائید .