استخدام دکتر دامپزشک در «سردخانه ظفر» واقع در حاشیه جنوبی تهران

سردخانه ظفر واقع (در حاشیه جنوبی تهران) برای تکمیل کادر پرسنلی خود نیازمند همکاری با دکتر دامپزشک می باشد.

لطفا مشخصات خود را به همراه رزومه به آدرس ایمیل سردخانه aryazafar@yahoo.com و یا به شماره واتساپ 09029826831 ارسال نمایید

تاریخ اعلام نیاز: 21/11/98