دوره آموزشی «اصول و مبانی مایع‌درمانی در جراحی‌های دام کوچک»؛ ۱۶ اسفند - تهران