دوره آموزشی «اصول ممیزی اماکن دامی و صنایع وابسته»؛ یکم اسفند - اراک