محیط زیست : نمی‏توانیم از سازمان دامپزشکی شکایت کنیم!

حکیم مهر - سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این‌که وظیفه نظارت بر غذای حیوانات باغ وحش بر عهده دامپزشکی بوده است،‌گفت: در صورتی که سازمان دامپزشکی هم مقصر باشد باز نمی‌توانیم بر اساس بخشنامه دولت از آنها شکایت کنیم.

علی سمیعی درباره آخرین وضعیت پرونده باغ وحش تهران در دادگاه گفت: در حال حاضر این پرونده تحت پیگیری است.

وی در ادامه افزود: علت طرح دعوی، اظهارات الهامی رئیس باغ وحش تهران بوده است؛ ایشان در اظهارات خود مدعی شده‌اند که ببرها از ابتدای ورودشان به ایران دچار بیماری بوده‌اند.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شکایت سازمان محیط زیست به دلیل صحبت‌های غیر تخصصی بوده که علیه کارشناسان این سازمان انجام شده است.

سمیعی تأکید کرد: سازمان محیط زیست تحت عنوان نشر اکاذیب در دادگاه طرح دعوی کرده است.

وی درباره نظر دامپزشکی نیز گفت: دادگاه از سازمان دامپزشکی درباره بیماری ببرها استعلام کرده و جوابیه به دادگاه ارسال شده است.

سمیعی گفت: علت بیماری ببر و برخی حیوانات باغ وحش استفاده از گوشت الاغ بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: وظیفه نظارت بر غذای حیوانات باغ وحش با مسئولان سازمان دامپزشکی است.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در صورتی که رئیس باغ وحش تکذیبیه‌ای درباره اظهارات و مصاحبه‌های خود بدهد سازمان محیط زیست می‌تواند دعوی خود را لغو کند.

وی درباره کوتاهی سازمان دامپزشکی برای کنترل غذای حیوانات باغ وحش نیز گفت: برای اثبات این‌که ببرها از ابتدای ورودشان از روسیه بیمار بوده‌اند نیاز به کارشناسی دقیق دارد؛ زمانی که ثابت شود ببرها از ابتدای ورودشان بیمار نبوده‌اند و اظهارات رئیس باغ وحش بی اساس بوده پرونده وارد مرحله جدیدی می‌شود.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این زمان دادگاه به این نتیجه می‌رسد که اگر حیوانات در باغ وحش بیمار شده‌‌اند مقصر چه کسی است؟ آیا سازمان دامپزشکی که وظیفه نظارت بر غذای حیوانات را داشته مرتکب کوتاهی در انجام وظایف شده است یا خیر؟

وی در پاسخ به این پرسش که چرا از سازمان دامپزشکی شکایت نکرده‌اید؟ اعلام کرد: بر اساس بخشنامه رئیس جمهور دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند علیه یکدیگر شکایت و طرح دعوی کنند؛ بنابراین امکان شکایت از سازمان دامپزشکی وجود ندارد.

سمیعی در پاسخ به این پرسش که در این صورت چه تصمیمی دارید؟ گفت: اگر موضوع حل نشود پرونده به ریاست جمهوری منعکس تا در آنجا بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست درباره این ادعای مسئولان دامپزشکی مبنی بر این‌که ببرها گواهی سلامت نداشته‌اند؟ گفت: این محال است؛ ببرها گواهی سلامت داشته‌اند و به مسئولان دامپزشکی نیز نسخه‌ای از آن داده شده است.

وی با تأکید بر این‌که دامپزشکی باید بر روی تغذیه گونه‌ها نظارت می‌کرده است، گفت: در صورتی که دادگاه به این نتیجه برسد که رئیس باغ وحش تهران مقصر نبوده، کوتاهی سازمان دامپزشکی در انجام وظایفش بررسی می‌شود.