درخواست رئیس نظام دامپزشکی کردستان از استاندار: اعضای سازمان نظام دامپزشکی از محدودیت تردد خودرو در طرح زوج و فرد معاف شوند
 

حکیم مهر: «دکتر نگین مظفری» رییس شورای نظام دامپزشکی کردستان در نامه ای به استاندار این استان، خواستار معافیت اعضای سازمان نظام دامپزشکی از محدودیت های تردد خودرو در طرح زوج و فرد در سنندج شد.

به گزارش حکیم مهر، متن این نامه به شرح زیر است: