در پی نامه رئیس نظام دامپزشکی استان تهران به فرمانده ستاد مقابله با کرونا:
فعالیت مراکز دامپزشکی پس از اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، مجاز اعلام شد
 
 

حکیم مهر: در پی درخواست رئیس شورای نظام دامپزشکی استان تهران از فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا مبنی بر ضرورت خودداری از اعمال محدودیت برای فعالیت درمانگاه‌ها، پلی‌کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز مایه‌کوبی دامپزشکی (اینجاستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور فعالیت مراکز دامپزشکی را جزو مشاغل مجاز پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی اعلام کرد.

به گزارش حکیم مهر، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مستقر در وزارت کشور لیست مشاغل مجاز و غیرمجاز برای فعالیت و مشاغل محدود شده را پس از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی به شرح زیر اعلام نموده است: